// SEN.

 
 
Sen var vi på gravplatsen där Furunäsets mentalsjukhuspatienter begravdes. Det ligger niohundrasextiotvå människor under marken där, nästan alla anonyma. 
|
Upp